Ondersteuning in projectmanagement

De organisatie heeft ambitieuze duurzame doelen en je mist de kennis en/of capaciteit om deze doelen projectmatig te bereiken. Je zoekt hulp om de circulaire strategische doelen te vertalen naar concrete plannen.

Oplossing

Je voelt de urgentie, wij kunnen je helpen met de beweging:

Hoe kom je van waarde propositie naar nieuwe en/of aangepaste ontwerpen? Met onze 39 jaar ervaring in productontwikkeling kunnen we je helpen.

Het moet ook 'gewoon gedaan' worden: van product naar de markt, van plan naar realisatie.

Hier kunnen we helpen in het maken van de plannen die ook gedragen worden door het hele team dat het uit moet voeren. Als er tijdens deze reis advies nodig is dan denken we graag mee, we willen graag dat de duurzame transitie voor jouw organisatie een succes wordt!

De juiste kennis

Een proces creëren waarbij het succes zoveel mogelijk geborgd wordt.

Ieder mens in een organisatie de vrijheid laten voelen om zijn creatieve en innovatieve ideeën vorm te geven ter verbetering van de organisatie.

Vertrouwen

Waarom Circular Booster voor u

De wereld verandert, materialen raken op en worden duurder. Je wilt als product gedreven bedrijf geld blijven verdienen en koploper zijn. Slim inspelen op wat komt hoort daarbij, je wilt je onderscheiden! Deze verandering vraagt om het inzetten van nieuwe circulaire oplossingen, wij kunnen daarmee helpen.

Samen zorgen we ervoor dat de mensen in uw organisatie voorbereid worden op de verandering. Dat de beweging kan worden ingezet met nieuwe ontwerp- en procestools. Circular booster helpt uw mensen om de strategische circulaire doelstellingen te behalen!

Purpose driven

Training circular product- en proces design

Productontwikkeling en design vanuit circulaire principes.

Het verbinden van de interne en externe mensen

Planmatig en gestructureerd

Materiaal specialisten

Met oog voor detail

Vraag vrijblijvend advies aan.

Kantoor

Brinkhorstweg 26
7311 GK Apeldoorn

Telefoon

+31 (0) 6 16 12 63 01

Mail

bernd@circularbooster.nl

×