Product ontwerp

Product ontwikkeling, design en realisatie

Intro

Product ontwikkeling

Bij het ontwikkelen van circulaire producten gebruiken we de basis-design methodiek, bekend geworden als Design Thinking.
“Maar we kijken tijdens de analyse breder en passen daar de methodiek van CIRCO toe, waarbij we eerst de lineaire waardeketen van het te ontwikkelen in kaart brengen. Daar worden waardeverliezen en winstmogelijkheden zichtbaar.

Daarna kijken we naar de mogeljkheden om andere business-modellen en designstrategieën toe te passen om zo breed mogelijk te kijken (divergeren) naar de mogelijkheden van een duurzaam en circulair product.
Om effectief en snel tot een conclusie te komen wordt er één businessmodel en de best past passende designstrategie uitgekozen (convergeren) en daarmee gaan we proces in om het product vorm te geven en te finaliseren. Waarbij natuurlijk gekeken wordt naar materiaalkeuzes en productiemethodes.”